Contact

Zeestraat 84
2518 AD The Hague
Netherlands

Other locations ›

Léon Jansen

Nieuwe vergezichten

 

De corona-epidemie hakt hard in de economie. Verschillende sectoren hebben het extra zwaar te verduren, vooral diegene waarbij veel en nauw menselijk contact een rol speelt (bijvoorbeeld horeca, fysiotherapie en de kapper) en sectoren die het moeten hebben van internationale handel (voedsel- en sierteelt). Wat heeft corona ons voor de toekomst geleerd? Willen we ons tegen vergelijkbare effecten wapenen, dan moeten we de weeffouten van de huidige economie proberen te herstellen.

Een van die weeffouten is de afhankelijkheid van de internationale markt. Zowel qua import van grondstoffen als de verkoop van producten zijn we erg afhankelijk geworden van verre landen. Binnen Europa zijn afspraken makkelijker te maken en kan er één lijn getrokken worden met betrekking tot het veilige vervoer van producten en mensen. Alleen voor minder essentiële producten blijft het aantrekkelijk om die uit verdere landen te importeren.

Als we onze economie stabieler willen maken door ons meer te richten op nabije landen,  kunnen we ook meteen andere weeffouten proberen aan te pakken. Ik denk daarbij aan het meer concretiseren van een circulaire economie met oog voor duurzaamheid en biodiversiteit. Hierbij kunnen we de biobased economie een extra slinger geven en ons meer richten op een productie economie gebaseerd op circulariteit. Dit is de kans om dit soort onderzoek en bedrijven te stimuleren zodat we meer als topland uit de crisis komen en koploper worden op het gebied van biobased economie. Ook zie ik een sterke stimulans van de biotechnologie als pijler voor verdergaande vergroening van onze economie. Dit moet ertoe leiden dat we uit restmaterialen nuttige ingrediënten kunnen halen en ze eventueel aanpassen, zodat ze gebruikt kunnen worden in voedsel, voer en andere producten.

Nederland heeft behoefte aan een visie op hoe onze economie er over 40 jaar uit moet zien. En hoe we daar komen. Hierbij is een integrale aanpak essentieel zodat we meerdere weeffouten van de huidige economie tegelijkertijd herstellen. Dit is zeker geen makkelijke opgave. Maar nu is wel de tijd om goed na te denken over wat we van de huidige crisis hebben kunnen leren én hoe we dit structureel kunnen verbeteren.  Zodat we enerzijds voor een volgende crisis beter zijn voorgesorteerd en het hele land niet zo’n grote klap krijgt, en we anderzijds onze economie duurzamer inrichten. Geen kortetermijnpolitiek, maar het stabiliseren van de toekomst van onze (klein)kinderen. Daar doen we het voor.