Contact

Zeestraat 84
2518 AD The Hague
Netherlands

Other locations ›

Harry Kager

Van plastic tot aan paardenvoer

Vandaag is de tweede dag op Springtij. Netwerken op Springtij begint vrijwel direct na het wakker worden. Ik deel namelijk de kamer met een van de oprichters van de Noordzeeboerderij: Eef Brouwers. Eef vertelt mij dat de Noordzeeboerderij al het zeewier produceert in de Noordzee en dat er al allerlei producten worden gemaakt van zeewier. Van plastic tot aan paardenvoer. Bij een heerlijk ontbijtje in hotel Bornholm ontmoet ik twee jonge kunstenaars die eigenlijk architectuur hebben gestudeerd en verneem ik over nieuwe vormen van landbouw en natuur. Een ondernemer wil voedselbossen creëren waarbij mensen collectief eigenaar worden en de vruchten van het bos plukken. Bijzonder al die inspirerende ideeën vlak na het wakker worden.

Schaduwtafel Landbouw & Landgebruik

Door alle inspiratie tijdens het ontbijt begint mijn dag op Springtij wat later. De spreker van het ochtendprogramma Ingrid van Huizen (LTO) ontmoet ik later alsnog. Zij vertelt dat boeren aan de gang willen met natuurbeheer, maar dat er wel op een of andere manier iets tegenover moet staan. Om 11:00 uur meld ik me bij de schaduwtafel Landbouw & Landgebruik. Dit is een van de zeven overlegtafels die tijdens Springtij probeert te komen tot aanbevelingen aan Den Haag. De discussie aan tafel gaat vandaag over technische mogelijkheden om broeikasgassen in de voedselproductie te reduceren. Er blijkt consensus aan tafel te bestaan dat er veel technische mogelijkheden zijn, waarbij het belangrijk is om in te zetten op duurzaam bodembeheer. Bij verpachting van gronden zou sprake moeten zijn van een bodemlabel om een goede omgang met de bodem te borgen.

Het klimaatvraagstuk zien we aan tafel niet als de reden om de veestapel in te krimpen. Er zijn namelijk tal van andere mogelijkheden om broeikasgassen te reduceren. Het zou wel goed kunnen dat er andere milieutechnische redenen zijn voor een krimp. Bijvoorbeeld lokale geuroverlast of ammoniakuitstoot.

De regels van het spel in de markt zouden moeten veranderen. Nu worden boeren namelijk niet beloond om minder broeikasgassen uit te stoten. In dit verband zien de deelnemers aan de schaduwtafel een belangrijke rol voor de banken. De banken zouden bij een kredietaanvraag door een boer moeten kijken en doorpraten over de integrale duurzaamheid van het boerenbedrijf. Daarnaast is iedereen aan tafel positief over de opstart van een Toplijn Zuivel, waarbij duurzame melk met een lage carbon footprint apart wordt vermarkt. Melkveehouders met lage broeikasgasemissies krijgen daardoor een meerprijs bovenop de reguliere melkprijs.

Kort luisteren we op Springtij nog mee met een persconferentie van PBL in Nieuwspoort in Den Haag met een analyse van het voorlopige Klimaatakkoord op hoofdlijnen. Via een live videoverbinding kunnen we het volgen. Frappant is echter dat de woordvoerder van het PBL weinig nieuws heeft te melden en dat de organisatie daarom maar weer besluit om de live verbinding uit te zetten. De mensen aan de schaduwtafels weten wellicht meer dan de woordvoerder van PBL is mijn conclusie.

Heerlijke avondje

De middag gaat door met netwerken en inspirerende praatjes. Ik volg een presentatie over de grenzen aan de voedselproductie en de zoektocht naar een nieuwe missie voor de Nederlandse landbouw. Het ministerie van LNV geeft daarbij ook een toelichting op de nieuwe visie van de minister over Kringlooplandbouw. De visie is misschien wat algemeen, maar ja het is ook een visie natuurlijk. Aanwezigen gaan vervolgens met de sprekers in discussie. Niet helemaal overtuigd, maar wel geïnspireerd, ga ik vervolgens weer verder.

‘s Avonds eten we lokale vis en schelpdieren onder de sterrenhemel in Oosterend. In een top ambiance met sfeerverlichting en met lekkere wijn. Het grootste deel van de avond sta ik te praten met mensen in de energie business. We praten elkaar bij over windmolenprojecten, energieopslag, diverse regelingen, financiering van grote projecten, energie op het platteland en allerlei klimaatprojecten. Eind van de avond gaan we met een grote groep vanuit Springtij naar Hessel. De groep en Hessel maken er een groots feest van.

Duurzaamheid viert hoogtij op Springtij. Helemaal top. Wat ik wel kritisch ga volgen is of al die mensen, inclusief ikzelf, wel voldoende realiseren komend jaar. Erover praten is namelijk een ding, maar nu moeten we ook aan de slag!