Contact

Zeestraat 84
2518 AD The Hague
Netherlands

Other locations ›

Marcel Schuttelaar

Aandacht doet groeien

Een oude volkswijsheid: dat wat aandacht krijgt groeit! Of het nu gaat om een wens of een verborgen angst. Vanuit die gedachte mijn optimistische visie op de kansen voor een groene toekomst. 

De 'olifantgrafiek' van econoom Branko Milanovic (zie grafiek) maakt duidelijk dat de mondiale inkomensgroei fors aan het schuiven is. De armen in Afrika blijven arm, de Aziatische middenklasse gaat er enorm op vooruit. De lagere westerse middenklasse ziet forse stagnatie en de rijksten der aarde worden steeds rijker. Met name de stagnerende welvaartsontwikkeling in het westen is opvallend. Dit is de voedingsbron voor populistische ontwikkelingen. Ik zie die sluipende verarming op tal van niveaus in mijn dagelijkse omgeving. Dat heeft niet alleen met ontoereikende inkomens te maken. Maar ook met het afwentelen van kosten en arbeid wat de afgelopen jaren door overheid en bedrijfsleven tot ware kunst is verheven. De conclusie is simpel. We zijn dringend toe aan een ander verdienmodel, een groene basis onder het bestaan.

Relatieve reële-inkomensgroei per capita naar mondiaal inkomensniveau, 1988-2011. Bron: Lakner en Milanovic (2015)

Er ligt een enorm potentieel in het verschiet aan groene en gezonde waardetoevoeging. Energievoorziening door zon, wind, water, zout/zoet, door planten inclusief een compleet nieuwe energie infrastructuur. Alle woningen isoleren, van het gas af en de aanleg van een smart grid om de vraag en het aanbod van stroom op een slimme manier aan elkaar te koppelen. Een transitie van de landbouw, zodat deze veel duurzamer, gezonder en smakelijker wordt. Teelt van gewassen op zee, herstel van biodiversiteit in moeilijke klimaatzones en voedsel wat bijdraagt aan een goede gezondheid in plaats van dat het er ten koste van gaat. Elektrisch transport, het echt circulair benutten van grondstoffen..., de mogelijkheden zijn ongekend. Kortom we staan pas aan het begin van een nieuwe fase die een ongekende hoeveelheid werk, bloei en welvaart kan geven aan al die mensen waaraan de welvaartstijging nu voorbij lijkt te gaan. 

Dat vraagt natuurlijk een paar ingrepen. Een herstel van de rol van de overheid die sturing aan dit proces moet geven. Daarbij een verschuiving binnen het belastingsysteem. Rechtvaardiger, en de lasten daar leggen waar de milieu impact het grootst is. Op grondstoffen, zoals vliegtuigkerosine, op emissies en veel minder op arbeid. Een twintig jarenplan, wat we ook gaan uitvoeren. Inclusief scholing en onderwijs om de bevolking mee te nemen in de plannen en op te leiden om ervan te profiteren. Ook als toekomstige werknemer. 

Tenslotte is het noodzakelijk voor de investeringen grote geldstromen om te katten van min of meer zinloos gebruik naar waarde toevoegend. Minder beveiliging, meer interventie. Minder management, meer executie. Minder lastendruk voor het MKB, wel belastingbetaling door de multi's. 

Er is eigenlijk niets dat ons belemmert zo'n keuze voor een groene economie te maken. Wat nodig is, is sturing en een goede aanwending van de overheidsbegrotingen. En voor onszelf, loskomen van de waan van de dag en datgene gaan doen waardoor we van onze aarde een gezelligere en gezondere plek maken. Kortom, snel op weg naar een nieuw tijdperk van -echte- welvaartsgroei. Wat aandacht krijgt.....

Marcel Schuttelaar
Oprichter van advies- en communicatiebureau Schuttelaar & Partners.