Contact

Zeestraat 84
2518 AD The Hague
Netherlands

Other locations ›

Symposium Weesgeneesmiddelen

Zo’n 1 miljoen mensen in Nederland hebben een zeldzame ziekte. Voor het overgrote deel van de ongeveer 7000 zeldzame ziekten is nog geen behandeling. Daar moet verandering in komen.

Dat vindt ook de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Op hun initiatief organiseerden we dit najaar vier workshops met bijna 50 experts op het gebied van “weesgeneesmiddelen”, i.e. geneesmiddelen voor de diagnose, preventie of behandeling van zeldzame ziekten. Hier haalden we knelpunten vanuit de gehele keten op en werd samen nagedacht over kansrijke handelingsperspectieven om de beschikbaarheid van weesgeneesmiddelen te verbeteren.

De knelpunten en handelingsperspectieven hebben we gebundeld in een routekaart voor de toekomst, die vorige week op het Symposium Weesgeneesmiddelen feestelijk werd gelanceerd. Tijdens het symposium werd de route kaart overhandigd aan Karla van Rooijen en Cor Oosterwijk. Met de lancering is ook het startsein gegeven aan de keten om zich de komende jaren gezamenlijk in te zetten voor de toekomst van weesgeneesmiddelen.

Tijdens het symposium gingen experts in gesprek over hun visie voor de toekomst van weesgeneesmiddelen. Daarnaast werden alle deelnemers uitgenodigd om hun stem te laten horen tijdens een Lagerhuisdebat.

Benieuwd naar de routekaart? Neem een kijkje: www.weesgeneesmiddelen.nl


Want to know more?

For more information please contact Iris Gombert