Contact

Zeestraat 84
2518 AD The Hague
Netherlands

Other locations ›

Marcel Schuttelaar

Super-sociaal

Onlangs waren we weer te gast bij Voedselbanken Nederland, dit keer in Arnhem. Tezamen met agrofoodbedrijven van de Smart Food Alliance bespraken we hoe we de Voedselbanken kunnen helpen aan reststromen van voedsel. En tegelijkertijd hoe we verspilling kunnen voorkomen.

Voedselbank Arnhem 

Ruim acht jaar geleden was ik ook bij de Voedselbank in Arnhem op bezoek. Voedselbanken Nederland had me gevraagd een diner pensant te organiseren om hen meer te koppelen aan het grote bedrijfsleven. Zij wilden toen graag vaste leveringscontracten voor overgebleven voedselstromen regelen. Die avond werden er tal van relaties gelegd met bedrijven als Unilever, FrieslandCampina, Albron en AH. “Daar hebben we nu nog plezier van”, zo merkte een Voedselbanker op. Deze keer wilden we een ‘next step’ zetten, op weg naar groter thema, een betere vorm van armoedebestrijding.

Armoede

Dat is hard nodig. Er leven vandaag, afhankelijk van de definitie, zo’n 0,8 tot 1.2 miljoen Nederlanders in echte armoede. De Voedselbanken leveren elke week pakketten aan 132 duizend mensen. Zo’n 30.000 huishoudens. Die mogen per huishouden na aftrek van huur en andere vaste lasten, niet meer dan 215 euro per maand tot hun beschikking hebben voor eten, drinken, kleding, en wat dies meer zij. Bijna 60 procent van de ontvangers is na een jaar armoede weer zelf in staat eten te kopen. Maar een steeds groter deel van de klanten moet na drie jaar nog steeds een beroep doen op de pakketten. Eén op de negen kinderen in Nederland gaat met honger naar school. Zoals Leo Wijnbelt, voorzitter van Voedselbanken Nederland, opmerkte: “We merken dat de armoede hardnekkiger wordt. De tweedeling in de samenleving wordt steeds scherper.”

Prachtige samenwerking

Natuurlijk werd er tijdens ons bezoek geprobeerd connecties tussen de bezoekende bedrijven en de Voedselbanken te leggen. Er is immers altijd behoefte aan restproducten, vooral gezonde. Tijdens de discussie signaleerden we enkele bijzondere ontwikkelingen. De gekoelde Fresh Hub bijvoorbeeld, die net in het Westland geopend is. Tuinders kunnen daar makkelijk met hun overschotten aan groenten en fruit naar toe, zodat verse, gezonde producten makkelijker doorgezet kunnen worden aan de uitleverpunten. Een heel ander project is de mogelijke samenwerking tussen de Verspillingsfabriek en de Voedselbanken. In deze pilot worden restpartijen ingezameld en eerst verwerkt tot maaltijden en componenten. Die komen dan weer in de voedselpakketten terecht. Gezond spul! Een prachtige samenwerking.

Groei 

Bij Voedselbanken NL verwacht men dat er door het groeiende versaanbod vaker uitgeleverd moet gaan worden. Dat is momenteel één keer per week. Maar gezonde voedselpakketten bevatten vaak veel verse producten, die minder lang houdbaar zijn dan blikken of ingevroren waar.

Een droom 

Dat deed mij denken aan een droombeeld dat vaker in mijn hoofd zit. Het zou mooi zijn als we tot een 'Super-sociaal' komen, waar de cliënten zelf voedsel kunnen halen. Een sociale supermarkt dus. In Arnhem hebben ze al zoiets. Dan kunnen de cliënten binnen zekere grenzen zelf bepalen waar behoefte aan is. Zo’n locatie zou natuurlijk midden in de stad moeten liggen. Eigenlijk zou dit in elke wijk aanwezig moeten zijn, waar mensen wonen die het slecht hebben. Dagelijks open, zodat er veel verse en gezonde producten geleverd worden. Bemenst door vrijwilligers die ook meteen uit kunnen leggen wat gezonde producten zijn. Als zo’n 'Super-sociaal' gecombineerd zou worden met een stuk dienstverlening als voedseleducatie, schuldhulpverlening en sociale diensten, is het misschien ook mogelijk mensen niet alleen van voedsel te voorzien maar ze stap voor stap op weg te helpen uit de armoede. Met de huidige aangescherpte tweedeling in de samenleving, is daar veel voor te zeggen. Dat zou met recht 'Super-sociaal' zijn.