Contact

Zeestraat 84
2518 AD The Hague
Netherlands

Other locations ›

Marcel Schuttelaar

Waar wachten we op?

Deze column is ook verschenen in P+ Jaargang 16 | nummer 1 | 2017-2018.

Je hebt van die nachten dat je na een uur of drie slaap plots helder wakker wordt. Ik zet dan meestal mijn radiootje aan om te voorkomen dat mijn hersenen op volle toeren de issues van de week gaan afpellen. In de regel val ik weer in slaap. Maar soms, er worden ‘s nachts hele goede programma's uitgezonden, blijf ik luisteren.

Zo ook onlangs. Marjan Minnesma kreeg een uur of twee de tijd om de urgentie van de energietransitie uit te leggen. Dat kostte me twee uur slaap. En zette me aan het denken waarom we al decennia lang niet in beweging komen.

Een simpel verhaal

Het verhaal is te simpel voor woorden. We moeten ons vervoer, ons wonen, de productie van ons eten en drinken, onze energievoorziening, ons grondstoffengebruik, maar ook zaken als onze gezondheidszorg, anders inrichten.

Klimaatneutraal, circulair, gezond, transparant en eerlijker geprijsd. Dus moeten we gaan produceren en consumeren op een manier die past binnen de regels van ecosysteem aarde, waarvan wij immers ook onderdeel zijn. Niet meer achteraf repareren wat fout ging, maar preventief de route inslaan van het gezond verstand.

Dat klinkt misschien wat futuristisch of idealistisch, maar dat is het niet. De technologie en inzichten om dat voor elkaar te krijgen zijn bekend en goeddeels aanwezig. Het geld is er ook. Die verandering kan niet nog een paar decennia wachten.

Opnieuw opbouwen

Als het ecosysteem aarde door zijn bufferende functie heen schiet, kunnen we dat als mensheid niet meer corrigeren. Als de gezondheidszorg zich bijvoorbeeld zo blijft ontwikkelen, zijn de kosten voor ons niet meer op te brengen. Dan implodeert ons economisch systeem.

De uitdagingen die dit decennium, zeg maar tot 2030, voor ons liggen zijn groot, uitdagend en fascinerend. Want we moeten dat systeem opnieuw bouwen. Veel slimmer, schoner en intelligenter. Een geweldige GreenTech revolutie ligt in het verschiet. Een nieuwe periode van uitdagingen, voorspoed en werk.

Ouderwets inspireren

Natuurlijk zien we overal stapjes gericht op de nieuwe toekomst. Neem de nieuwe windmolenparken op de Noordzee. Maar ik mis de collectieve urgentie. De samenleving lijkt verdeeld in golfspelende pensionado's, surfende expressionisten en spartelende ZZP'ers. En voor je het weet is er weer een decennium voorbij.

Elk gezin en individu zit natuurlijk vast in een economisch systeem, waar de waarde van het gemeenschappelijke, kind van de rekening is. In een tot op het bot geïndividualiseerde samenleving is het niet makkelijk het collectief 'ouderwets' te inspireren. Toch lukte het mensen als Jobs ons aan de iPhone te krijgen en Musk aan het elektrisch rijden.

Revoluties

Na de Tweede Wereldoorlog moest Nederland weer worden opgebouwd. Dat deden we top-down met het Marshallplan. Nadat in 1953 bijna 2000 mensen in Zeeland verdronken tijdens de watersnood, werd het Deltaplan afgekondigd waarmee duizenden kilometers dijk werden aangelegd en de zeegaten opnieuw ingericht.

Toen rond de jaren zestig aardgas ontdekt werd, gingen alle straten en huizen open om nieuwe leidingen aan te leggen en elk huis daarop aan te sluiten. In de jaren zeventig beloofde premier Den Uyl elke arbeider een auto.

Daarop werd landelijk Nederland omgeploegd om er een serie bijzonder hoogwaardige snelwegen neer te leggen. De afgelopen decennia kenden we de revoluties van de mobiele telefoon en het glasvezelnetwerk.

Drie kabinetten de tijd

Kortom, we hebben drie kabinetten de tijd om de wereld te laten zien hoe je een delta slimmer kunt laten opereren. Ons doen en laten moet daarop gericht zijn. Gefocust. Elke politicus moet ervan doordrongen worden dat er geen tijd is voor de flauwekul van publicitair vliegen afvangen. Nederland moet compleet op de schop.

Huizen isoleren, afkoppelen van het gas en uitrusten met solar en warmtepompen. Benzine en diesel vervangen door fiets, OV en elektrisch. De straten moeten open voor slimme grids. De intensieve veehouderij innoveren naar diervriendelijker, hoogwaardiger, lokaler en circulair.

Veel minder vliegen; je kunt elkaar ook op andere manieren ontmoeten. Via een gezonde omgeving een gezonde lifestyle creëren en daarmee de inherente gezondheid van mensen verbeteren. Dat ook doen voor ons voedsel…

Waar wachten we op?

Jaarlijks gaan we de inspanningen en verbeteringen meten. Om te leren en elkaar te inspireren. Als onderdeel van een geweldige maatschappelijke campagne om alle burgers mee te nemen in deze uitdagingen. Mijn kerstwens voor 2018 is dat iedereen zich afvraagt op welke wijze hij/zij het komende decennium meehelpt aan deze transitie.

Niet een beetje als hobby, in de marge of als een stukje sponsoring, maar in de essentie van zijn/haar bestaan. En daar echt energie op zetten. Dat geeft richting, kracht en verbinding aan de initiatieven van burgers, bedrijven en verlichte geesten binnen overheid en politiek. Kortom, waar wachten we op?