Contact

Zeestraat 84
2518 AD The Hague
Netherlands

Other locations ›

Marcel Schuttelaar

Vacature Voedselminister

Een uitdagende functie voor een alleseter, verantwoordelijk voor een beleid waarin duurzamer en gezonder voedsel voor een eerlijke prijs het leidmotief is. Zover zijn we natuurlijk nog niet, maar dat de ambities voor een transitie van het voedselsysteem hoog zijn, bleek wel uit de hoorzitting met Kamerleden en stakeholders over het WRR-rapport ‘Naar een voedselbeleid’ februari jl.

Eerlijke prijs
Verschuiving van goedkope bulkproductie naar kwaliteit voor een eerlijke prijs, dat bleek de wens van velen. Met Bionext en het Louis Bolk Instituut aan tafel, was het stimuleren van biologische landbouw een belangrijk thema. Het aanbod kan de vraag nauwelijks bijbenen, maar boeren ervaren veel belemmeringen om over te stappen. Als best practise werd Denemarken genoemd, met tal van maatregelen om het biologisch boeren te stimuleren. Veelbesproken was ook de circulaire economie. Zo liet Kromkommer zien hoe je voedselverspilling kunt terugdringen. Volgens Louise Fresco van Wageningen Universiteit moeten we alle mogelijkheden gaan benutten voor het hergebruiken van reststromen uit de voedselketen, ook voor non food toepassingen.

Daarnaast viel het belang op van de eiwittransitie. De ambities om het aandeel dierlijke eiwitten in de voeding te verlagen, of te verschuiven naar minder belastende bronnen, waren stevig en niet alleen bij maatschappelijke organisaties. Gedacht werd aan het opstellen van een eiwitstrategie, convenanten – bijvoorbeeld om het aandeel plantaardig eiwit in de supermarkt te verhogen – maatschappelijke dialoog en prijsmaatregelen.

Veerkracht
Met de discussie over voedselbeleid in volle gang, is dit een geschikt moment om mijn tien uitgangspunten voor een goed voedselbeleid (Simpel beter eten, Vork, november 2014) nog eens tegen het licht te houden. Deze waren: 1) veilig voedsel, 2) voedingsles voor iedereen, 3) eerlijke communicatie, 4) ecologische verantwoord, 5) cyclische economie, 6) respect voor dieren, 7) eerlijke prijs, 8) gezonde competitie, 9) gezond is de standaard, en 10) verdubbelen groente- en fruitconsumptie. Alle uitgangspunten zijn nog onverminderd actueel en stuk voor stuk van groot belang voor een effectief voedselbeleid.

In het licht van de huidige ontwikkelingen zou ik de kracht van vernieuwende initiatieven – die laten zien dat het ook anders kan – nu meer willen benadrukken. Aansluitend bij de noodzaak om tot een veerkrachtigere voedselketen te komen, met meer diversiteit en gezonde competitie. Niet te afhankelijk van één schakel, één landbouwsysteem, en een select aantal homogene producten of rassen. Kleinere innovatieve spelers zijn in staat de diversiteit en veerkracht van het systeem te vergroten.

Het in februari verschenen rapport: the global food system – an analysis, gaat in op de samenhang in het voedselsysteem, de kritische grenzen ervan, en de opties om het de goede kant op te kantelen. Het rapport, geschreven in opdracht van het WNF, geeft hier een diepgaande analyse van. Je moet er even voor gaan zitten, maar dan heb je de complexiteit en de urgentie voor vernieuwing weer helemaal scherp.

Voedseltransitie
Uit het rapport blijkt glashelder hoe groot de noodzaak voor een grensoverschrijdend voedselbeleid is. Het is dan ook goed om te zien dat er op tal van plaatsen en bij tal van bedrijven enthousiasme en ambitie is om de transitie nu echt door te zetten. Het gevoel dat duurzaam en gezond onmisbare onderdelen van voedselkwaliteit zijn – en dat dit een eerlijke prijs verdient – wordt breed gedragen. Over de weg ernaartoe verschillen vanzelfsprekend de meningen. De suggesties voor een ketenbrede voedselstrategie, convenanten, samenwerking tussen de departementen en maatschappelijke dialoog doen vermoeden dat daar nog veelvuldig over gepolderd zal worden. Veel transities vergen nu eenmaal 40 jaar, maar als het omslagpunt eenmaal bereikt is, gaat het snel. Dat voedselbeleid komt er wel, bij voorkeur met bijbehorende minister.

Marcel Schuttelaar. Oprichter en managing partner van Schuttelaar & Partners M.m.v. Lotje van de Poll, senior expert Schuttelaar & Partners.


Bedankt voor je inschrijving!
Er is een ongeldig emailadres ingevuld. Terug