Contact

Zeestraat 84
2518 AD The Hague
Netherlands

Other locations ›

Column: Smart Health

Conferenties, expertmeetings, rapporten en nieuwe dossiers: mijn mailbox stroomt dagelijks vol met berichten over e-health. Deze week bezocht ik in het kader van eHealth Week 2016 een aantal events. Weer viel mij op wat een veelheid aan mooie en kansrijke innovaties er worden ontwikkeld. Innovaties die een oplossing kunnen bieden voor de problemen die momenteel spelen.  

Het is immers geen geheim dat de gezondheidszorg in Nederland onder grote druk staat. Het zorglandschap is aan grote veranderingen onderhevig. We worden steeds ouder en het aantal mensen met chronische ziekten groeit. Door nieuwe wetgeving wonen we langer thuis, wat veel vraagt van onze zelfredzaamheid. Tegelijkertijd raken zorgprofessionals en mantelzorgers overbelast en vechten we tegen stijgende zorgkosten. Grote uitdagingen in een complex speelveld.

Minister Schippers van Volksgezondheid ziet veel in e-health toepassingen als antwoord op deze problemen en zet hier dan ook stevig op in (zie de Uitgewerkte acties eHealth en zorgverbetering van 2015). E-health biedt mogelijkheden om de kwaliteit van leven te vergroten en regie over eigen leven en gezondheid te behouden, ook bij chronische ziektes. Bijvoorbeeld door toegang tot eigen medische gegevens, zelfmeting of beeldschermzorg.

Een groot aantal bedrijven, van start-ups tot multinationals, ziet kansen om in deze groeiende markt te springen. Toch blijkt opschaling en succesvolle marktintroductie van innovatie vaak lastig en niet succesvol. Waar ligt dit aan? 

Betrekken van de eindgebruiker

Applicaties blijken vaak niet of onvoldoende aan te sluiten bij de wensen van de eindgebruiker. Consumenten weten vaak niet wat de mogelijkheden of voordelen van e-health zijn. Om meer inzicht te krijgen in de mate van en manier waarop eindgebruikers betrokken worden bij innovatie, voerden wij een onderzoek uit. Specifiek gericht op applicaties voor preventie, met een focus op de oudere eindgebruiker. 

Het betrekken van deze groep blijkt niet altijd eenvoudig. Want hoe bereik je hen? En hoe krijg je nuttige feedback van een doelgroep die niet is opgegroeid met technologie? En wat als zij zelf niet weten wat ze willen?

Sommige bedrijven weten hier creatief mee om te gaan. Zij knutselen bijvoorbeeld voor een paar euro eenvoudige prototypes in elkaar of laten ouderen wennen aan technologie door het spelen van online bingo.

Wanneer de juiste manier is gevonden om deze doelgroep te betrekken, blijkt de feedback nuttig. Familieleden, mantelzorgers en zorgprofessionals spelen ook een belangrijke rol. Zij beslissen vaak over de aanschaf van e-health applicaties en komen met tips voor verbetering. 

Geen garantie voor succes

Natuurlijk spelen er meer factoren een belangrijke rol bij succesvolle implementatie. Processen binnen zorgorganisaties zijn niet altijd ingesteld op nieuwe technologie. De e-health markt is groot en versnipperd en consumenten en zorgprofessionals zien door de bomen het bos niet meer.

Hoe maak je onderscheid in de veelheid van tools en applicaties? En hoe zorg je voor waarborging van veiligheid en privacy? En wie betaalt er voor? Is de e-health markt een zorgmarkt, of toch een consumentenmarkt? Wat is de rol van verzekeraars? Hoe kunnen we versnellen, en is beleid en wetgeving hierop voorbereid?

Financiële, technische of juridische belemmeringen maken introductie van e-health tools ingewikkeld, zo blijkt ook uit de E-health monitor 2015

In gesprek 

Kwaliteit van leven is een groot goed. Volgens mij biedt e-health vele mogelijkheden om juist hieraan op een positieve manier bij te dragen. Ook in het sociale domein. Denk bijvoorbeeld aan oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen zoals eenzaamheid. 

Maar we zijn er nog niet. Private en publieke sector, en alles daar tussen in, moeten samenwerken. We moeten het gesprek aangaan, pijnpunten identificeren, de zorgverleners en de eindgebruikers betrekken bij innovatie en implementatie.

Wilt u weten hoe wij hierbij kunnen helpen? Of bent u geïnteresseerd in details van ons onderzoek? Stuur een mail naar kbeers@schuttelaar.nl of bel naar 070-318 44 44.

Foto e-health: NEC Corporation of America with Creative Commons license